ไม้ปิงปองรุ่น God Of War II – 5 ply wood+2 fiber

ไม้ปิงปอง 01 (10)

ไม้ปิงปอง 01 (8)

Product name God Of War II
Speed 85
control 85
Ply 5+2
Blade configuration Koto
ALC
Ayous
Paulownia
Ayous
ALC
Koto
thickness(+/-0.1mm) 5.8
weight ST(+/-5g) 93
weight FL(+/-5g) 93
weight CP(+/-5g)
performance OFF

ตารางเปรียบเทียบไม้ LOKI