ไม้ปิงปองรุ่น Violent V9 – 7 Ply Wood + 2 Carbons

ไม้ปิงปอง 01 (17)

ไม้ปิงปอง 01 (8)

Product name Violent V9
Speed 85
control 80
Ply 9
Blade configuration Ebony 0.4
Ayous 0.6
ALC 0.15
Ayous 0.8
Black Paulownia 2.1
Ayous 0.8
ALC 0.15
Ayous 0.6
Ebony 0.4
thickness(+/-0.1mm) 5.8
weight ST(+/-5g) 91
weight FL(+/-5g) 91
weight CP(+/-5g)
performance OFF+