ไม้ปิงปองเปล่า Adidas

 • ไม้รุ่น Protex Series

protex_d30 (1) protex_d20_zpsbpivhsie
Protex d30 Protex d20  

 • ไม้รุ่น Accelum High Speed Series (AHS)

AHC AH5
AHS Carbon AHS 5  

 • ไม้รุ่น Strike Wood Series

Strike Wood 7 FL Strike Wood 5 FL
Strike Wood 7 Strike Wood 5  

 • ไม้รุ่น Radix Series

RadiX Express FL RadiX Ultimate FL RadiX Impress FL
Radix Express Radix Ultimate Radix Impress

 • ไม้รุ่น Hyper Touch vs Strike Carbon

adidas Hypertouch B02 (FLW) adidas Strike Carbon B03 FLW
Hypertouch Strike Carbon  

 • FiberTec series

FiberTec Extreme FiberTec Power FiberTec Classic

 • C series

C100 C300 C500

 • V series

V1.1 V1.3 V1.5

 • Challenge series

Challeng Speed Challenge Force Challenge Light

 • Avenger series

Aveger Carbon Avenger 7 Avenger 5

 • Alpha series

Alpha