ไม้ปิงปองเปล่า Adidas

  • ไม้รุ่น Accelum High Speed Series (AHS)

AHC AH5
AHS Carbon AHS 5  

  • ไม้รุ่น Strike Wood Series

Strike Wood 7 FL Strike Wood 5 FL
Strike Wood 7 Strike Wood 5  

  • ไม้รุ่น Radix Series

RadiX Express FL RadiX Ultimate FL RadiX Impress FL
Radix Express Radix Ultimate Radix Impress

  • ไม้รุ่น Hyper Touch vs Strike Carbon

adidas Hypertouch B02 (FLW) adidas Strike Carbon B03 FLW
Hypertouch Strike Carbon  

  • FiberTec series

FiberTec Extreme FiberTec Power FiberTec Classic

  • C series

C100 C300 C500

  • V series

V1.1 V1.3 V1.5

  • Challenge series

Challeng Speed Challenge Force Challenge Light

  • Avenger series

Aveger Carbon Avenger 7 Avenger 5

  • Alpha series

Alpha