ไม้ปิงปอง Huieson รุ่น Dragon 5

มีโครงสร้างไม้ใกล้เคียงไม้ Hurricane Long 5