ไม้ปิงปอง ITC รุ่น Impact

 

Specification
Head Size: 150*157mm
Thickness: 5.7
Layer: Limba-Ayous-ALC-Ayous-ALC-Ayous-Limba
Handle: FL(Red), ST(Black)
Handle Thickness: 24mm
Weight: 80~86g