ไม้ปิงปอง Sword รุ่น War Hammer Alpha

เทียบเท่าไม้ DHS Hurricane Long 5

New feel racket using 1.5K unique AYRLATE fiber
1.5KALC fiber is a new fiber material with both light weight and elasticity. It is equipped with ALC1.5K fiber Warhammer series rackets. Alpha can maximize the ball-holding effect of its arc making and attacking maneuverability in fierce competition. , so that players can freely retract when using.
NameAlpha
SeriesClassic
Speed12
Control11.5
Elasticity ความยืดหยุ่น12
FeelingMedium Hard
ClassOFF
Thickness (mm)6.0 mm
Layer ชั้นไม้5W+2ALC1.5 , Inner fiberboard
Technology ที่ใช้NRF
TypeLoop & Attack
Structure โครงสร้างไม้Limba+Ayous+ALC1.5+Ayous+ALC1.5+Ayous+Limba

+++ตารางเปรียบเทียบไม้ปิงปอง Sword +++ เทคโนโลยีไม้ปิงปอง Sword