ไม้ปิงปอง Sword รุ่น Black Gold Pro

Equipped with 1.5K unique AYRLATE fiber fast arc attack racket
The combination of excellent fast arc and ferocious attack, using strong offensive ebony surface material and built-in fiber design, the design achieves a soft feel on the outside and soft on the inside, making the user’s offensive sense more threatening. The new PGT technology makes the racket more threatening. The feeling of holding the ball is obvious, allowing users to experience the “slingshot effect” of the racket. (ฟิวเหมือนสลิง คือหมายถึงมีความดีดเหมือนสลิง)

Specificaton

NameBlack Gold Pro
SeriesClassic
Speed13
Control10
Elasticity ความยืดหยุ่น12
FeelingMedium Hard
ClassOFF+
Thickness (mm)6.0mm
Layer ชั้นไม้5W+2ALC1.5,
Technology ที่ใช้NRF/PGT
TypeLoop & Attack
Structure โครงสร้างไม้Ebony+Ayous+ALC1.5+Ayous+ALC1.5+Ayous+ Ebony

+++ตารางเปรียบเทียบไม้ปิงปอง Sword +++ เทคโนโลยีไม้ปิงปอง Sword