ไม้ปิงปอง Sword รุ่น SH-117

ไม้ปิงปอง Sword รุ่น SH-117 เป็นไม้สองด้านที่มีโครงสร้างต่างกัน ด้าน backhand ออกแบบมาให้ใช้กับยางเม็ดสั้น (รุ่น Long Can) ด้าน Forehand ใช้ติดกับยางเรียบเพื่อบุก อย่าเข้าใจผิดว่าด้า่น backhand มีเพื่อรับเท่านั้น แต่ออกแบบมาให้ตีได้ทั้งบุกและรับ ออกแบบมาให้กับนักกีฬาจีนระดับมณฑลท่านหนึ่ง

The former Chinese national team Sun Jian used a positive rubber racket The racket jointly developed with the original Chinese national team’s positive glue play method, Sun Jian, this racket is relatively thick, and at the same time adopts the reinforcement layer technology, so that the racket has a strong sense of ball holding and rebound characteristics, and brings a strong arc manufacturing. Feeling and hitting power. Its name letters S and H represent the meaning of super and height, and this model is also a rare boutique in positive rubber rackets.  

ด้าน forehand มีความเด้งประมาณ OFF ส่วนด้าน backhand เด้งประมาณ ALL

Specification

NameSH117
SeriesFashion
Speed10
Control9
Elasticity ความยืดหยุ่น8.5
FeelingSoft
ClassOFF+
Thickness (mm)6.6 mm
Layer ชั้นไม้8W+2SL
Technology ที่ใช้IIT/SSD
TypePimples Out & Loop
Structure โครงสร้างไม้Ayous+HJ+Kiri+Birch+Kiri+Birch+Kiri+Birch+Kiri+Ayous+Ebony

ตารางเปรียบเทียบไม้ปิงปอง Swordเทคโนโลยีไม้ปิงปอง Sword