ไม้รุ่น Blue Feather

คุณสมบัติ

  • Speed: 12.5
  • Control:10
  • Elasticity ความยืดหยุ่น: 12
  • Feeling:  Medium Soft
  • Class : OFF++
  • ชั้นไม้: 5W+2JLC (JL Carbon)   ;JLC is an Aerospace material which is similar even better then ZLC from Butterfly

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword            ไม้ Sword รุ่น Blue Feather ต่างจากรุ่น Gold Feather อย่างไร

20135151321377349

200yc9k

20135151322307349

2013071063452933

2013071063473857