ไม้รุ่น Gun & Rose

TB2TQo8cFXXXXa5XpXXXXXXXXXX_!!2428348238

TB2i2RtfXXXXXboXpXXXXXXXXXX_!!2428348238

1450966405877374

1450966399682010

1450966402994507

1450966403126543

1450966404921095