ไม้รุ่น HD997

  • ชั้นไม้: 5w+2ALC
  • Speed: 11.5
  • Control: 12
  • Elasticity: 11
  • ไม้นี้ใช้โดย provincial ของจีน