ไม้รุ่น Jade Sword

ไม้ All round   speed สูง     แม้ว่าจะเป็นไม้ All round แต่ถือว่ามีพลังและเด้ง

  • Speed: 8
  • Control:10
  • Elasticity ความยือหยุ่น: 8.5
  • Feeling: Medium Soft
  • Class : ALL
  • ชั้นไม้: 6W

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword

 

jade sword 1

 

jade sword 2

 

jade sword6

 

jade sword5

 

jade sword4