ไม้รุ่น Strange King I

เป็นไม้ที่มีความเด้งของสองข้างไม่เท่ากัน ด้านหนึ่งไม่เด้งมากเอาไว้ติดยางเม็ดยาวเพื่อใช้ block อีกด้านเด้งกว่า เอาไว้ติดยางเม็ดสั้นหรือยางเรียบเพื่อใช้บุก

คุณสมบัติ

  • ไม้หนา 7.4 mm
  • speed:   ด้านหนึ่ง fast medium  +  อีก ด้านหนึ่ง slow medium
  • feeling: ด้านหนึ่ง Hard medium + อีกด้านหนึ่ง soft มาก
  • ชั้นไม้ : 8W(เป็นไม้ธรรมชาติล้วนทั้งสองด้าน)
  • style การตี: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตียางเม็ด

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword

 

2012322115467349

strange king 6

strange king 5

strange king 3

strange king 1