ไม้รุ่น Strange King II ( carbon)

เป็นไม้ที่มีความเด้งของสองข้างไม่เท่ากัน ด้านหนึ่งไม่เด้งมากเอาไว้ติดยางเม็ดยาวเพื่อใช้ block อีกด้านเด้งกว่า เอาไว้ติดยางเม็ดสั้นหรือยางเรียบเพื่อใช้บุก

คุณสมบัติ

  • ไม้หนา 7.4 mm
  • speed:   ด้านหนึ่ง fast medium  +  อีก ด้านหนึ่ง slow medium
  • feeling: ด้านหนึ่ง Hard medium + อีกด้านหนึ่ง soft มาก
  • ชั้นไม้ : 9W + carbon (ด้านหนึ่งไม่เด้ง อีกด้านหนึ่งเป็นไม้ carbon )
  • style การตี: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตียางเม็ด

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword

strange king carbon 4

strange king carbon 3

strange king carbon 2

strange king carbon 1