ไม้รุ่น Subdue

เป็นไม้  สำหรับตีกับยางเม็ดยาว

คุณสมบัติ

  • Speed: 8.5/8 (สองด้านเด้งไม่เท่ากัน)
  • Control:9
  • Elasticity ความยือหยุ่น: 8.5
  • Feeling: Soft
  • Class : ALL
  • ชั้นไม้: 9W

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword

subdue2