ขึ้นลูกสั้นด้วย backhand ชั้นสูง

ใช้ยางที่หน้ายางจับลูกและดีดลูกออกไปอย่างรวดเร็วอย่าง  P5, P7 , Tenzone SF ,  SynTec, และยาง adidas ตัวอื่นๆจะเหมาะมากเลย

ใส่ความเห็น