Ding Ning ยิ้มออกหลังจากได้เหรียญทองในที่สุด

 

Ding Ning ยิ้มออกหลังจากได้เหรียญทองในที่สุด

ผลการแข่งขันประเภททีมหญิง
จีนได้เหรียญทอง ญี่ปุ่นได้เหรียญเงิน สิงคโปร์ได้เหรียญทองแดง (ชนะทีมเกาหลี)

ใส่ความเห็น