เทเบิลเทนนิส เพื่อสันติภาพ

เป็น project ที่ต้องการนำสันติภาพไปสู่หมู่บ้านสองแห่งที่อยู่ติดพรมแดนของประเทศ บรุนดีและคองโก หมู่บ้านทั้งสองจะมีความขัดแย้งกันและมีการเกณฑ์เด็กเข้าไปเป็นทหารเพื่อสู้รบกัน นั่นคือที่มาของคำว่า เทเบิลเทนนิส เพื่อสันติภาพ

ใส่ความเห็น