2012 Grand Finals ประเภทชาย

1322180186_SSgkdJ_365x265

  • รอบก่อนชิงชนะเลิศคู่ที่ 1 Xu Xin & Ma Lin
  • รอบก่อนชิงชนะเลิศคู่ที่ 2 Wang Hao & Chuang Chih Yuan
  • รอบชิงเป็นการพบกับ Xu Xin และ Wang Hao

ใส่ความเห็น