คู่ที่น่าสนใจใน The World Champions 2013

  • WTTC 2013 Highlights: Wang Hao vs Marcos Madrid (Round 1)
  • 2013 WTTC (ms-R128) XU Xin – MENGEL Steffen
  • 2013 WTTC (mxd-R128) Wang Liqin/Rao Jingwen Vs Floras Robert/Pietki
  • Tang Peng vs Simon Gauzy
  • Noshad Alamiyan vs Adrien Mattenet
  • Zhang Jike vs Gustavo Tsuboi

ใส่ความเห็น