the 2013 World Championships ชายเดี่ยว รอบ 16 คนสุดท้าย

หลังจากรอบ 16 คนสุดท้าย ก็จะเหลือเพียง 8 ผู้กล้าที่จะเข้าห่ำหั่นกันต่อไป

1. Xu Xin vs Marcos Freitas

2.Yan An vs Chuang Chih-Yuan

3. Zhang Jike vs Robert Gardos

4. Wang Hao vs Gao Ning

5. Kenta Matsudaira vs Vladimir Samsonov

6. Timo Boll vs Seiya Kishikawa

7. Ma Long vs Koki Niwa

8. Patrick Baum vs Dimitrij Ovtcharov

ใส่ความเห็น