ความสว่างของแสงมีผลต่อการเล่น

malongtimowttc2013

แสงสว่างมากกว่าทำให้เล่นได้ดีกว่า? เป็นความจริงครับ มีการศึกษาในเยอรมันเมื่อปี 2007 จากตัวอย่างผู้ชาย 43 คนซึ่งมีอายุเฉลี่ย 24ปี โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่มโดยให้กลุ่มแรกอยู่ภายใต้แสงที่สว่าง และให้อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ภายใต้แสงที่ไม่ค่อยสว่าง เป็นเวลา 160 นาที และให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองเริ่มออกกำลังกายในช่วง 40 นาทีสุดท้ายก่อนหมด 160 นาที โดยให้พวกเขาถีบที่ปั่นจักรยานแล้วต่อเครืองวัดการเต้นของหัวใจ และค่าการเผาผลาญออกซิเจน ผลปรากฏว่ากลุ่มที่อยู่ภายใต้แสงสว่างมากจะทำได้ดีกว่ากลุ่มที่อยู่ภายใต้แสงที่สลัว

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คือร่างกายเราจะมี sleep cycle ซึ่งเคลื่อนที่เป็นจังหวะ มีหลายๆปัจจัยที่มีผลต่อ sleep cycle นี้แต่หนึ่งปัจจัยที่มีผลที่สุดคือแสงสว่าง เมื่อเราอยู่ภายใต้แสงที่ไม่สว่างร่างกายจะบอกว่าเป็นเวลาที่จะเข้านอนแม้ว่าเราจะออกกำลังกายอย่างหนักก็ตาม ในขณะที่เมื่อเราอยู่ใต่้แสงสว่างมากร่างกายจะบอกว่าถึงเวลาที่เอาชนะปิงปองแล้ว

ในปัจจุบัน ITTF บังคับให้แสงสว่างมีไม่ต่ำกว่า 1000 lux ถ้าเทียบกับไฟใน office ทั่วไปจะมีความสว่างที่ 400 lux ไฟอ่านหนังสือ 260 lux

ใส่ความเห็น