fbpx
วีดีโอที่น่าสนใจ

2013 China Super League (Stage 1/Round 18/Oct 20) ► ทีม SHANGHAI Vs ทีม NINGBO

2013 China Super League (Stage 1/Round 18/Oct 20)
► SHANGHAI Vs NINGBO

1. Shang Kun – Ma Long

2. Xu Xin – Lin Gaoyuan

3. Wang Liqin / Shang Kun VS Joo Se Hyuk / Lin Gaoyuan

4. Xu Xin – Ma Long

0 comments on “2013 China Super League (Stage 1/Round 18/Oct 20) ► ทีม SHANGHAI Vs ทีม NINGBO

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: