fbpx
อื่นๆ

รีวิวไม้ Xuan Xiao + ยาง Zeus +ยาง Ares

WP_20150807_002  WP_20150805_008  WP_20150805_006 WP_20150805_005  WP_20150805_003 WP_20150805_002

ยาง Zeus ฟองน้ำสีเหลือง องศา 44       , ยาง Ares ฟองน้ำสีเขียว องศา 48    ติดยางทั้งสองบนไม้ Xuan Xiao      ไม้ Xuan Xiao เป็นไม้ 7 ชั้นไม่หนามาก เด้งพอใช้ได้ (OFF) ฟิวออกไปทางแข็ง  ไม่แน่ใจว่าฟิวแข็งเพราะยางหรือเปล่า  แต่ยางทั้งสองเป็นฟองน้ำแข็ง ลองตีแล้วมีความใกล้เคียงไม้ adidas challenge speed แต่ไม้ challenge speed หนากว่า  การที่่ว่าไม้นี้ออกแบบมาสำหรับตีลูก 40+ น่าจะมาจากการดีดสปริงตัวของไม้ทำให้ตีลูก 40+ ได้ง่ายขึ้น    Ares หน้ายางเหนียวหนึบความเด้งพอประมาณ ไม่ถึงกับเด้งมาก ถ้าจะให้เด้งมากต้องใช้กาว speed หรือ น้ำยาจูน   ยางทั้งสองตัวนี้ไม่ได้จูนจากโรงงานมา เนื่องจากหากจูนจากโรงงานมาราคาจะสูงขึ้น  วิถีของลูกค่อนข้างพุ่ง ต้องตีแบบนักกีฬาจีนหรือตีหลังลูกหากต้องการให้โค้งๆ ยางให้ความหมุนของลูกมาก

ยาง Zeus มีความเด้งกว่า Ares คนที่ตียางญี่ปุ่น/เยอรมันมา ตีตัวนี้ไม่ต้องปรับเยอะตีได้เลย หน้ายางจับลูกตี (ให้ความหมุนมาก) ตามแบบยางจีนความเด้งแบบยางยุโรป ตัวนี้หน้าลองมากสำหรับคนที่ตียาง ญี่ปุ่น/เยอรมัน อยู่     ส่วนยาง Ares ต้องตี style นักกีฬาจีน  ให้ความหมุนของลูกมากๆ  ยางทั้งสองตัวนับว่าฟองน้ำแข็ง ต้องตีนวดไปสักระยะจะตีดีขึ้น

0 comments on “รีวิวไม้ Xuan Xiao + ยาง Zeus +ยาง Ares

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: