อื่นๆ

รีวิวยางเม็ดยาว Rebellion โดยนักรีวิวชาวเยอรมันที่รีวิวยางเม็ดยาวให้หลายๆยี่ห้อ

น้าหมู: Is rebellion can give heavy ball when chop?

 

Untitled-1

 

นักรีวิวชาวเยอรมัน :  Yes Moo, it can create very heavy backspin while chopping from behind the table. The spin level is equal to P1r or Detecs. Over the table it is more to play like inverted rubber…

49_0

 

0 comments on “รีวิวยางเม็ดยาว Rebellion โดยนักรีวิวชาวเยอรมันที่รีวิวยางเม็ดยาวให้หลายๆยี่ห้อ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: