การแข่งขันเทเบิลเทนนิส Asian Championships 2019

  • รอบก่อนชิงชนะเลิศชายเดียวคู่ที่ 1  Fan Zhendong vs Lin Gaoyuan

 

  • รอบก่อนชิงชนะเลิศชายเดี่ยวคู่ที่ 2  Xu Xin vs Tomokazu Harimoto

 

  • รอบชิงชายเดี่ยว Xu Xin vs Lin Gaoyuan

 

รอบชิงหญิงเดี่ยว Liu Shiwen vs Sun Yingsha

ใส่ความเห็น