ตารางเปรียบเทียบยาง Loki

Product nameArthur AsiaArthur EuropeArthur Europe Diamond
SpongeCarbon High DensityCarbon High macroporousCarbon High macroporous
Rubberหน้ายางเหนียวหน้ายางเหนียวหน้ายางไม่เหนียว
Thicknessmaxmaxmax
Speed121112
Control111212
Spin121211
Hardnessvery hardhardhard
องศาความแข็ง504444
reflective degree15°15°15°
VOC<0.1<0.1<0.1
FeatureSpeed+ SpinControl+SpinControl + Spin
Product nameGTXN80T3
SpongeBlue 8th generation cake spongeorange high density spongeCarbon macroporous
Rubberหน้ายางเหนียวหน้ายางเหนียวหน้ายางไม่เหนียว
Thicknessmaxmaxmax
Speed121112
Control111211
Spin12129
Hardness very hardvert hardปานกลาง
องศาความแข็ง 4949  
reflective degree15°15°15°
VOC<0.1<0.1<0.1
FeatureSpeed+ SpinControl+SpinControl + Speed
Product nameRXTON1RXTON3RXTON5
spongeRed/blue sports spongeOrange cake spongeOrange high-density sponge
rubber หน้ายางเหนียว Y หน้ายางเหนียว หน้ายางเหนียว
thicknessMAXMAXextremely thick
Speed111011
Control101111
Spin91011
hardnessHARDHARDVERY HARD
degree454549
VOC≤1.0≤1.0≤1.0
reflective degree15°15°15°
featureBalanced performance, easy to usecontrol+spin Increase the explosive power of attack

ใส่ความเห็น