ลูกเสิร์ฟเบสิค3 แบบของ Ma Long

  • ลูกแรกเป็นลูกหนัก
  • ลูกที่สองเป็นลูกเบาไซด์ไปทาง backhand ของคุ่ต่อสู้
  • ลูกที่สามเป็นลูกเบาไซด์ไปทาง forehand ของคุ่ต่อสู้

ต้องบอกว่าเป็นการสาธิตลูกเสิร์ฟแบบเบสิคเท่านั้น ความเหนือชั้นจริงอยู่ที่การหลอกหน้าไม้ ซึ่ง Ma Long คงต้องเก็บไว้เป็นความลับมิเช่นนั้นคู่แข่งคงรู้กันหมด

ใส่ความเห็น