Robot จากบริษัท omron

ผมเคยเห็น robot ตีปิงปองจากบริษัท omron มาหลายปีแล้ว ในตอนนั้นดูจะเพียงแค่ตีโต้ไปมาได้ แต่ในวันนี้มาดูอีกที ดูเหมือนมันจะถูกพัฒนามากขึ้นไปอีกขั้น ทั้งในเรื่องความเร็วในการตอบสนอง การที่สามารถตีกลับลูกหมุนในทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นลูกหนัก ลูกเบา ลูกไซด์ข้าง

แน่นอนว่าการที่จะสามารถรับลูก topspin ลูกตัด ลูกไซด์ข้างได้ machine จำเป็นจะต้องอ่านทิศทางในการหมุน และความเร็วในการหมุนของลูกได้ ทั้งหมดนี้ด้วยความสามารถของเซ็นเซอร์ตราจจับ นอกจากนั้น robot ตัวนี้ยังมีระบบ AI สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้การเคลื่อนไหว และความหมุนของคู่ต่อสู้เช่นตีด้วยท่าทางอย่างนี้ลูกหมุนขึ้น ลูกหมุนลง ลูกหมุนมาก หมุนน้อย อย่างนี้เรียกว่ายิ่งตีด้วย robot ยิ่งเก่งขึ้น จริงๆก็เหมือนเวลาเราตีจริงเราก็ต้องเรียนรู้ความหมุนของลูกจากท่าทางของคู่ต่อสู้เช่นกัน การเสิร์ฟหลอกหน้าไม้อาจใช้ไม่ได้ผลกับ robot ด้วยซ้ำหาก robot ไม่ได้ดูทิศทางความหมุนจากท่าทางคนตีแต่ใช้เซ็นเซอร์จับความหมุนและความเร็วที่ลูก

หลายคนคงสงสัยว่าบริษัท omron นี้ทำอะไรบางคนคงคิดว่าผลิต robot หรือผลิตอุปกรณ์กีฬาปิงปอง แต่จริงๆแล้ว main หลักของบริษัทนี้ผลิตอุปกรณ์ automation และที่มีชื่อมากก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ผมเคยทำงานที่บริษัทนี้มาก่อนจึงรู้เรื่องบริษัทนี้ดีหน่อย ถ้ามีเครื่องนี้อยู่ที่บ้านคงดีกว่า return board เยอะ

ใส่ความเห็น