โต๊ะรุ่น To. Lime & Candy outdoor

เทคโนโลยี

ไปที่หน้าเทคโนโลยีโต๊ะปิงปอง

คุณสมบัติ

table top: 4,5 mm melamine
color: lime, pink
bottom side: black, »3-stripe-design«
edge frame: 36 mm
permanent net: COMP II
tubing design: round, 25 mm
side shroud: yes
leg supporting tube: yes, 75 mm
folding/locking system: Easy Fold System
transport carriage Tilt resistant with deep barycenter and low transport dimension 155 cm
playback position: yes
transport wheels: double wheels, gummed, Ø 125 mm
ball holder: yes
height adjustment:
weight: 51 kg
set-up-dimensions (WxDxH): 274 x 184 x 76 cm
folding dimensions (WxDxH): 72 x 184 x 155 cm
item number: AGF-10213 – To.LimeAGF-10214 – To.Candy

ตารางเปรียบเทียบโต๊ะปิงปอง