โปรโมชั่น

@Sauer &Troger

@Sword

ซื้อไม้ Sword รุ่น Black Gold ในราคา 2500 บาท แถมฟรียาง Sword รุ่น King มูลค่า 600 บาทฟรี

ซื้อไม้ Sword ทุกรุ่นที่ราคาต่ำกว่า 1800 บาท แถมฟรียาง Huieson รุ่น Hurricane Storm 2 แผ่น มูลค่า 400 บาทฟรี

1 comment on “โปรโมชั่น

  1. น่าจะลดp7ตัว2.0-maxบ้างนะครับ

Comments are closed.