ซองใส่ไม้ได้ 2 อัน

Thermo bag – ซองแข็งใส่ลูกได้ 3 ลูก • มี2 ช่องใส่ไม้ได้ 2 อันใส่ลูกได้ 3 ลูก

Double bag Neo

AGF10822_1AGF10822_2 AGF10822_3
 • มีช่อง 2 ช่อง
 • ข่องหนึ่งใช้ใส่สิ่งของได้
 • อีกช่องหนึ่งมีกระเป๋าตาข่ายใช้เก็บไม้ ได้ 2 ไม้
 • มีกระเป๋าภายนอก
 • ขนาด 30 cmx 22cmx 5cm


Double bag

 • มีช่อง 2 ช่อง
 • ข่องหนึ่งใช้ใส่สิ่งของได้
 • อีกช่องหนึ่งมีกระเป๋าตาข่ายใช้เก็บไม้ ได้ 2 ไม้
 • มีกระเป๋าภายนอก
 • ขนาด 30 cmx 22cmx 5cm

Vario Bag

 • มี2 ช่องใส่ไม้ได้ 2 อันใส่ลูกได้ 3 ลูก
 • มีสายรัด
 • มีที่ป้องกันการกระแทกพิเศษสำหรับป้องกันไม้และลูก