Sword Fiber Technology

SWORD เป็นแบรนด์แรกที่พัฒนาไม้สอดไส้ fiber คุณภาพสูงในวงการปิงปองของประเทศจีน Sword ได้ใช้ ้high-performance fiber เกือบทุกชนิดในโลกนี้เข้ามาประกอบเป็นตัวไม้รวมถึง Julong fiber, polyarylate Fiber, Aramid fiber, Carbon fiber, Thermally conductive carbon fiber, Plant fiber, etc. ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของ Fiber ชนิดต่างๆบางส่วนที่ Sword นำมาใช้ในการสร้างไม้ปิงปอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ซี่รี่ย์ด้วยกันคือ Poly-long fiber series, Polyarylate fiber series, Aramid fiber series, Carbon fiber series โดยแหล่งที่มาของ Fiber มีทั้งจาก China, Taiwan, Japan, และ USA

Julong Fiber Series (Origin: China, Taiwan)

Item Full Name
E-JLC Energy Julong Carbon
JLC1.5 1.5K Julong Carbon
JLC Julong Carbon
JL Julong Fiber

Polyarylate Fiber Series (Origin: Japan)

Item Full Name
PLC-B Blue Polyarylate Carbon
PLC-G Green Polyarylate Carbon

Aramid Fiber Series (Origin: USA)

Item Full Name
ALC1.5 1.5K Arylate Carbon
ALC Arylate Carbon
ALC6R Arylate Carbon 6R
D-ALC Different Arylate Carbon
AL Arylate Fiber

Carbon Fiber Series (Origin: Japan, USA)

Item Full Name
M-C Max Carbon
C Carbon
E-JLC JLC1.5 JLC
PLA-B PLA-G ALC6R
JLC1.5 JLC D-ALC
AL C M-C
1. E-JLC  
 English full name: Energy Julong Carbon
 Abbreviation: E-JLC

 E-JLC fiber ชื่อเต็มคือ Energy Julong & Carbon, เป็น fiber ชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดย Sword จาก Fiber JLC1.5 fiber, โดยใช้ high-strength polyethylene fiber ผสมผสานกับ Fiber 1.5K-carbon จากบริษัท Formosa ประเทศไต้หวันด้วยเทคโนโลยี่ NRF  E-JLC fiber มีความยืดหยุ่นและให้พลังสูง Fiber ไม้ Sword's flagship version รุ่น Phoenix และไม้อื่นๆที่ใช้เทคโนโลยี่ REMIX จะใช้ fiber ชนิดนี้ 


2. JLC1.5K
 English full name: 1.5K Julong Carbon
 Abbreviation: JLC1.5

 JLC1.5K fiber ชื่อเต็มคือ Julong & Carbon1.5K เป็น fiber ชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดย Sword จาก JLC fiber , โดยใช้ high-strength polyethylene fiber ในประเทศจีนผสมผสานกับ Fiber 1.5K จากบริษัท Formosa ประเทศไต้หวัน ถักเข้าด้วยกันด้วยความหนาแน่นสูง และ อัตราส่วนที่พอเหมาะ ทำให้ได้ fiber ที่ให้การควบคุมลูกที่แม่นยำ และขยาย Sweet Spot ให้กว้างขึ้น 

เมื่อเทียบกับ Fiber 3K แบบเก่า JLC1.5K fiber จะให้ฟิลในการตีมากกว่า ควบคุมลูกได้ดีกว่า

 


3. JLC
 English full name: Julong Carbon
 Abbreviation: JLC
 JLC fiber ชื่อเต็ม Julong & Carbon สร้างจาก high-strength polyethylene fiber ของจีนผสมผสานกับ 3K carbon จากบริษัท DuPont USA.  Julong fiber มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นกว่า carbon fiber ในขณะที่มีน้ำหนักเบากว่าครึ่งนึง  Julong fiber ไม่เพียงแต่รักษาพลังการดีดตัวของลูกที่ออกไปจากหน้าไม้แต่ยังให้ฟิลที่นุ่มกว่า Carbon fiber อีกด้วย ไม้ Sword ที่ใช้ Julong fiber ก็เช่นไม้รุ่น "Golden Eagle", "Blue Feather", "Golden Feather"และไม้รุ่นใหม่อื่นๆ 


4. Blue PLC
 English name: Blue Polyarylate Carbon
 Abbreviation: PLC-B
 Blue PLC fiber ชื่อเต็ม Blue PAR & Carbon ทำจาก Japanese blue polyarylate fiber และ carbon fiber  Blue PLC fiber ให้การดีดตัวที่ดีกว่าไส้ Kevlar fiber  Blue PLC fiber มีความยืดหยุ่นสูง แข็งแรง การควบคุมที่ดีและให้พลังในการบุกสูง ไม้ Sword ที่ใช้ไส้ชนิดนี้ก็เช่นไม้รุ่น  "Tianshi", "Tianshi A3" และ "AS".


5.Green PLC 

 English name: Green Polyarylate Carbon
 Abbreviation: PLC
Green PLC fiber ชื่อเต็ม Green PAR & Carbon ผลิตจาก green polyarylate fiber ชนิดใหม่จากญี่ปุ่นถักทอผสมผสานกับ carbon fiber เมื่อปี 2021   Polyarylate fiber ชนิดนี้ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า Kevlar fiber แบบเก่า 
ไม้ที่ใช้ไส้ fiber ชนิดนี้เพิ่มสามารถในการควบคุม และการโจมตีได้ดีขึ้น ให้ลูก topspin ที่หมุนแรงขึ้น  ไม้ที่ใช้ fiber ชนิดนี้ก็เช่นไม้รุ่น "Chuangshi" ซึ่งจะผลิตในปี 2022.


6. ALC
 English name: Arylate Carbon
 Abbreviation: ALC
Yellow ALC fiber ชื่อเต็ม Arylate & Carbon เป็นการผสมผสานระหว่าง yellow Kevlar fiber และ carbon fiber จาก DuPont USA. ไม้ที่ใช้ไส้ fiber นี้จะมีฟิลที่นุ่มผสมกับแข็ง ไม้ Sword ที่ใช้ไส้ชนิดนี้ก็เช่นไม้รุ่น "Bifang", "Black Gold", "HD997" ", "Warhammer 3" and other products.


7. ALC1.5K
 English name: 1.5K Arylate Carbon
 Abbreviation: ALC1.5

 Yellow ALC1.5K fiber, ชื่อเต็ม Arylate & Carbon 1.5K ไส้นี้เป็น special high-performance aryl Carbon blended fibers รู้จักกันในท้องตลาดในชื่อ "super fibers" ไส้นี้รักษาความแข็งและยืดหยุ่น ขยาย Sweet Spot ให้ใหญ่ขึ้น ทำให้การตีมีพลัง ไม้ที่ใช้ไส้ชนิดนี้ก็เช่น "Kirin", "Black Gold PRO", "Wujin Sword", "Rose Sword", "Warhammer", etc. product.

8. ALC 6R
 English name: Arylate Carbon 6R
 Abbreviation: ALC6R
Red ALC-6 braided fiber ชื่อเต็ม Red Arylate & Carbon 6R, ผลิตจาก red Kevlar fiber ผสมผสานกับ carbon fiber จาก DuPont USA. อัตราส่วนความหนาแน่นในการถักของเส้น fiber ต่อ ตารางเซ็นติเมตร cm2 เป็นตัวกำหนดความแรงและความโค้งของลูก topspin  Sword ได้ใช้อัตราส่วน 6 beams/cm2 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความโค้งของลูก topspin ไม้ที่ใช้ไส้ fiber ชนิดนี้ก็เช่นรุ่น "Lightning" และ "MGA".


9. D-ALC
 English name: Different Arylate Carbon
 Abbreviation: D-ALC
Yellow D-ALC blended fiber,ชื่อเต็ม Different Arylate & Carbon,ผลิตจาก DuPont's yellow Kevlar fiber ผสมผสานกับ carbon fiber โดยใช้วิธีถักแบบเฉพาะตัว ทำให้ได้พลังในการดีตัวที่รุนแรง นอกจากนั้นยังเพิ่มการ control และความยืดหยุ่น รวมถึงพลังการหมุนของลูก ไม้ที่ใช้ไส้ fiber นี้ก็เช่น "Bai Ze".10. MAX-C
 English name: MAX CARBON
 Abbreviation: M-C
Thermally conductive carbon fiber ชื่อเต็ม MAX CARBON ไส้นี้ใช้เทคโนโลยี่แบใหม่จากญี่ปุ่น ผลิตภายใต้ high-end heating process ปกติไส้ fiber นี้จะใช้ผลิตเป็นผิวด้านนอกของอาศยาน UAV ไส้ fiber นี้ให้ความยืดหยุ่นและจับลูกได้ดีกว่าไส้ fiber ทั่วไป 

11. CARBON
 English name: CARBON
 Abbreviation: C
 C" woven carbon fiber ชื่อเต็ม Carbon ไส้นี้ถักจากเส้น DuPont carbon 5 ก้อนต่อตารางเซ็นติเมตร ถักแบบ er, 1:1 ไส้นี้มีความยืดหยุ่นสูง high strength, high hardness และน้ำหนักเบา เพิ่มการควบคุมและฟิลลิ่ง ไม้ที่ใช้ไส้ fiber นี้ก็เช่นไม้รุ่น "The King of Swords" 01".