ตารางเปรียบเทียบยาง Sword

รุ่นยาง speed control spin ความเหนียว class density ฟองน้ำ
Zeus 12.5 12 11.5 Semi-T spin&speed 44 พรุน/max
Ares 11.5 11.5 12 T spin 48 พรุน/max
Hero Pro 12 10 9.0 Non-T super speed 42 Classic/2.0
King FT 10.5 11.5 13.5 เรียบ spin&control 48 max
Break FT 13 12 11 เรียบ power&speed 42 พรุน/max
Paladin II Pro 11.5 12.5 12 เรียบ power&speed 46 พรุน/max
Break Pro 13 12 11 เรียบ power&speed 46 พรุน/max
Maze Pro 11 12 14 เรียบ spin&control 46 พรุน/max
King 10.5 11.5 13.5 เรียบ spin&control 48 max
2000F standard 10 10.5 9 เรียบ all-round soft-hard max
Scylla  –  –  – เม็ดยาว continuos attack  – 0.5/OX
Scylla Pro  –  –  – เม็ดยาว continuos attack  – 0.5/OX

หมายเหตุ

  • density: ค่ายิ่งมากฟองน้ำยิ่งแข็ง
  • OX คือยางที่ไม่มีฟองน้ำ
  • FT มาจากคำว่า Factory Tuned