ยางปิงปองรุ่น GTX Pro 40+

GTX
Strong rotation makes offense more easy
GTX is the offensive rubber developed for 40 + new material for the ball, with the feature of high fault tolerance and being easy to use. Super-viscous matte surface make the ball rotate strongly, which significantly reduces in the speed in the process of flight, and makes the second bounce more abundant. Gold ratio of the super-elastic sponge with a great deal of power has has a jet-like batting power, which greatly increases he offensive power. Rubber and sponge after hundreds of matching and fine-tuning, optimizes the overall performance.

ยาง GTX เป็นยางที่ ตีง่ายมี speed spin ดี  ฟองน้ำพรุน ตีได้ง่ายเหมือนยางญี่ปุ่น หน้ายางเหนียวแบบยางจีน  ตีมันครับ ลูกวิ่งเร็วมีพลัง

 

ไม้ปิงปอง 01 (22)

ยางปิงปอง GTX

ไม้ปิงปอง 01 (23)