ราคาโต๊ะปิงปอง

โต๊ะราคาพิเศษ

Table ราคา (บาท)
Indoor
AGF-10116 Ti.Classic 25,900.00
AGF-10117 Ti.200 26,900.00
AGF-10118 Ti.400 28,900.00
AGF-10119 Ti.600 32,900.00
AGF-10306 Pro 625 39,900.00
AGF-10302 Pro 800 49,900.00
Outdoor
AGF-10210 To.1 30,900.00
AGF-10217 To.300 33,900.00
AGF-10213 To.Lime 35,900.00
AGF-10214 To.Candy 35,900.00
AGF-10218 To.700 39,900.00

จองโต๊ะปิงปอง