เทคนิคการเล่นยางเม็ด/ยาง anti

 1. เทคนิคการตียางปิงปองเม็ดกึ่ง HELLCAT ขั้น advance
 2. เทคนิคการเล่นยาง REBELLION จาก der materialspezialist โดยผู้เล่นไม้จีน
 3. เทคนิคการเล่นยางปิงปอง anti รุ่น Transformer 2
 4. เทคนิคการเล่นยางปิงปอง anti รุ่น TRANSFORMER
 5. Backhand Topspin ด้วยยางเม็ดยาว Superwall OX
 6. สาธิตการตีไม้ Strange King + ยางเม็ดยาว Scylla
 7. การ block ด้วยยางเม็ดยาวให้หนัก
 8. สอนตียางเม็ดยาว+สั้น โดยคลาว เพียรน์
 9. การรับลูกเสิร์ฟโดยใช้เม็ดยาวปาด
 10. ใช้เม็ดยาว block หยุดลูก
 11. Block เปลี่ยนทิศโดยใช้เม็ดยาว
 12. ใช้ยางเม็ดยาวรุ่น Scylla ดีดอย่างรุนแรงและใช้สับ
 13. Chen Longcan สอนตีเม็ดสั้น SWORD รุ่น Chen Longcan
 14. การ block ลูกด้วยยางเม็ดยาวให้หนัก
 15. เทคนิคการตีเม็ดยาวขั้นพื้นฐาน
 16. ศึกษาลูกสูตรจากเซียนเม็ดของจีน
 17. สับด้วยยางเม็ดยาว