ไม้ปิงปองเปล่า Sword

  • ไม้รุ่นใหม่ มีใน stock

20135151321377349 Gold Feather copy Final Strike
Blue Feather Gold Feather  Final Strike
201412111620297349 flash saint
Xuan Xiao Flash Super ALC  Saint Super JLC
2014741643297349 20160507163100  20160408004309
Day Fury War Hammer HD977
1469087841550075 1470708900989860 1496715147548095
MGA A3 Alpha
1498718725794194
K&N

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword


  • ไม้ 2 ด้านเด้งไม่เท่ากันสำหรับยางเม็ด

strange king 1 strange king carbon 1 2013812175367349
Strange King I Strange King II  Strange King III
subduesmall
Subdue

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword


  • ไม้รุ่นขายดี

jadeswordsmall blueswordsmall thinokismall
Jade Sword Blue Sword T-Hinoki
pca blueprincesmall blueyuesmall
PC-A Blue Prince Blue Yue
v83
V8

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword


  • ไม้จีนรุ่นขายดี

201289173817349 blueyuesmall2 v8 5
Chen Long Can Blue Yue V8

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword


  • ไม้ด้ามญีปุ่น (JS) รุ่นขายดี

192_G_1442279761214 (1) 0908-阿波罗_01  
Thunder Bolt Apollo III

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword


  • ไม้สำหรับมือสับ

309small
309

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword


  • ไม้รุ่น Classic 50 series  (ไม่มี stock สั่งผลิตตามคำสั่งซื้อ)

blue1 silver green
Blue Silver Green
red gloden
Red Gold

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword


  • Custom Made เราสามารถผลิตไม้ตามความต้องการของลูกค้าได้  และไม้เปล่าของ Sword รุ่นที่ไม่อยู่ในรายการในหน้านี้สามารถสั่งซื้อได้     …ต้องการให้ไม้เด้งขึ้น   เด้งน้อยลง    เปลี่ยนไส้    ทำให้ไม้หนาขึ้น  บางลง   เขียนชื่อลงบนไม้  และอื่นๆ