ไม้ปิงปองเปล่า Sword

+++ตารางเปรียบเทียบไม้ปิงปอง Sword +++ เทคโนโลยีไม้ปิงปอง Sword

  • ไม้รุ่นใหม่
Diamond FireDiamond ForestDiamond Mountain
Diamond WindVSEA
  • ไม้รุ่นยอดนิยมของ Sword
Blue Feather Glod FeatherRG CN Pro
Xuan Xiao Flash Super ALCWar Hammer
HD977MGADay Fury
A3AlphaK&N
This image has an empty alt attribute; its file name is WeChat-Image_20200726141528.jpg
Black Gold Pro (รุ่นใหม่)Hinoki C (รุ่นใหม่)Spirit
Remix968-10 Pro968-10 Tour
  • ไม้สำหรับมือสับ
309
  • ไม้ 2 ด้านเด้งไม่เท่ากันสำหรับยางเม็ด
Strange King IStrange King IIStrange King III
This image has an empty alt attribute; its file name is D-Majic-Blade.jpg This image has an empty alt attribute; its file name is H079625a694eb4ea5b0042f8073f4a81eq-1.png
SubdueD-Majic (รุ่นใหม่)SH-117

-ไม้ Custom Made เราสามารถผลิตไม้ตามความต้องการของลูกค้าได้  และไม้เปล่าของ Sword รุ่นที่ไม่อยู่ในรายการในหน้านี้สามารถสั่งซื้อได้     …ต้องการให้ไม้เด้งขึ้น   เด้งน้อยลง    เปลี่ยนไส้    ทำให้ไม้หนาขึ้น  บางลง   เขียนชื่อลงบนไม้  และอื่นๆ

+++ตารางเปรียบเทียบไม้ปิงปอง Sword +++ เทคโนโลยีไม้ปิงปอง Sword