ยาง Der-Materialspezialist

  • ยางเม็ดยาว
23_03_049_0
L.S.DSuperwallRebellion
78_0133_0160_0
Elimination Extra LongKamikaze Elite Long
This image has an empty alt attribute; its file name is 177_0-150x150.jpg
L.S.D Extra LongKamikaze GreenSpectre
  • ยาง Anti-spin
13_01_046_0
SpinparasiteB.A.D.Transformer
mega-blockยางปิงปอง antispeed131_0
Mega Block Anti Speed Diabolic
144_0157_0 (1)161_0
ReflectionTransformer Extra SlowScandal
162_0
Diabolic Extra Slow Storkraft Spinparasite Special
This image has an empty alt attribute; its file name is 21_0-e1607143440868.jpg
Super GlantiSabotage

  • ยางเม็ดสั้น
27_020_0125_0
BreakoutBurnoutOutkill
143_0159_0
 FirestormFirestorm Soft Hellracer
This image has an empty alt attribute; its file name is 176_0-1-150x150.jpg
Firestorm สีเขียวSpinfire
  • ยางเม็ดกึ่ง (กึ่งยาว กึ่งสั้น)

48_084_0145_0
Hellcat ShockwavePower Pipes 
Flashback  
  • ยางเรียบ

123_0124_0 
Turtle Twister Turtle Twister Soft