ยาง Der-Materialspezialist

  • ยางเม็ดยาว

23_0 3_0 49_0
L.S.D Superwall Rebellion
78_0 133_0 160_0
Elimination Extra Long Kamikaze  Elite Long
  • ยาง Anti-spin

13_0 1_0 46_0
Spinparasite B.A.D. Transformer
mega-block ยางปิงปอง antispeed 131_0
Mega Block  Anti Speed  Diabolic
144_0 157_0 (1) 161_0
Reflection Transformer Extra Slow Scandal
162_0 blank blank
Diabolic Extra Slow    
  • ยางเม็ดสั้น

27_0 20_0 125_0
Breakout Burnout Outkill
143_0 159_0 blank
 Firestorm Firestorm Soft  
  • ยางเม็ดกึ่ง (กึ่งยาว กึ่งสั้น)

48_0 84_0 145_0
Hellcat  Shockwave Power Pipes 
blank blank
Flashback    
  • ยางเรียบ

123_0 124_0  
Turtle Twister  Turtle Twister Soft