Classic

หัวข้อ Classic ในวันนี้ไม่ใช่ชื่อรุ่นไม้ของ adidas (FiberTec Classic) ครับ แต่เป็นหนึ่งใน match ที่ classic ในอดีต เราย้อนกลับไปดู match ระหว่าง Kong Linghui กับ Wang Liqin ในช่วงที่ Wang Linqin กำลังเป็นดาวรุ่งมาแทนที่รุ่นพี่ครับ
ในการแข่งขันที่โอซากา ในปี 2001

ใส่ความเห็น