Asian Cup 2013

Img372587868_copy.365x265

รอบชิงประเภทชาย Xu Xin & Yan An

ชิงที่ 3  Chuang Chih Yuan vs Noshad Alamiyan

รอบชิงหญิงเดี่ยว Liu Shiwen vs Wu Yang

ชิงที่ 3 ประเภทหญิง Kasumi Ishikawa vs Seok Ha Jung

ใส่ความเห็น