ไม้ปิงปองเปล่า LOKI

ตารางเปรียบเทียบไม้ LOKI

Arthur Series

内能K1英文版_12 内能K2英文_12 内能K3英文_12
Arthur K1 Arthur K2 Arthur K3
内能K5英文_12 内能K7英文_12 asia alc
Arthur K5 Arthur K7 Arthur Asia ALC
asia zlc.jpg Euro ALC.jpg Euro ULC
Arthur  Hinoki Asia ZLC Arthur Hinoki Euro ALC Arthur Hinoki Euro ULC

First Generation Series

ไม้ปิงปอง 01 (5) ไม้ปิงปอง 01 (7) ไม้ปิงปอง 01 (9)
Honor Wang Hao Classic Wang Hao  God Of War III
ไม้ปิงปอง 01 (10) ไม้ปิงปอง 01 (11) ไม้ปิงปอง 01 (12)
God Of War II God Of War I Potent MLX
ไม้ปิงปอง 01 (13) ไม้ปิงปอง 01 (14) ไม้ปิงปอง 01 (15)
Potent ML Red Flame Black Flame
ไม้ปิงปอง 01 (17) ไม้ปิงปอง 01 (18) ไม้ปิงปอง 01 (19)
Violent V7RS Violent V7 Violent V5RS

RXTON Series

Snapshot_2019-9-29_1-29-22
RXTON1