ไม้รุ่น Gold Feather

เด้งน้อยกว่าไม้ Blue Feather แต่ลูกอยู่บนหน้าไม้นานกว่า ทำให้ได้ลูกที่หมุนกว่า

คุณสมบัติ

  • Speed: 12
  • Control:11
  • Elasticity ความยืดหยุ่น: 11.5
  • Feeling: Medium Hard
  • Class : OFF
  • Thickness: 5.8mm
  • ชั้นไม้: 5W+2JLC  (JL Carbon)

ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword            ไม้ Sword รุ่น Blue Feather ต่างจากรุ่น Gold Feather อย่างไร

Gold Feather