fbpx
อื่นๆ

มือเปล่าใช้ตีลูกแทนไม้ปิงปองได้

ปกติตามกติกา มือให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของไม้ หากเราตีลูกแล้วถูกมือแล้วลูกลง ถือว่าไม่ผิดกติการ แต่การที่ไม้หลุดมือไปแล้วแล้วใช้มือเปล่าตีเลยอาจจะผิดกติกา แต่จาก video นี้ดูสีหน้าผู้เล่นเสื้อส้มแล้ว กรรมการคงให้แต้มกับผู้เล่นที่ topspin ด้วยมือเปล่า การตีด้วยมือเปล่าไม่มีอะไรน่าสนใจ ถ้าไม่ใช่เพราะผู้เล่นเสื้่อม่วงคนนี้ topspin ด้วยมือเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆ

0 comments on “มือเปล่าใช้ตีลูกแทนไม้ปิงปองได้

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: